#ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดรับสมัคร ระหว่า

Read more

ประกาศการสอบและสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนโนนคำวิท

Read more

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโนนคำวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

บัญชีรายชื่อผู้มีสิท

Read more

ขอความอนุเคราะห์ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตอบแบบสอบถามเรื่องความพร้อมในการเรียนทางไกล เนื่องจากเหตุโรคระบาด โควิด19

แบบสำรวจความพร้อมการ

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูสอนภาษาจีน)

ประกาศโรงเรียนโนนคำวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูสอนภาษาจีน)

Read more