กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนโนนคำวิทยา เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ปิด 7-13 มกราคม 2564เปิดเรียนปกติ 14 มกราคม 2564