#ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563วิธีการรับสมัคร 3 ช่องทาง
2.1 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนโนนคำวิทยา
2.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/1yiAsWlIACRr5kO0jOYPWR4cNZth1T50d/view?usp=sharing พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครตามที่ใบสมัครระบุไว้ ส่งมาที่ โรงเรียนโนนคำวิทยา 12 หมู่ 6 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

2.3 รับสมัครออนไลน์ ที่เว็บ http://school-admission.com/school/1046030601/ ไม่ต้องส่งเอกที่เว็บ ให้ส่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

3. กรณีนักเรียนได้สมัครกับทางโรงเรียนไว้แล้ว ถือว่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องสมัครเรียนตามประกาศนี้อีกกำหนด

วันรายงานตัวและวันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563